Vereniging van Eigenaren & het Bestuur

Elk jaar een schip huren is een kostbare zaak; dat geld kan toch beter besteed worden? Uit deze gedachte ontstond een goed idee!
Een niet eerder vertoond concept in de skûtsje-wereld werd in november 2013 in het Elahuister dorpshuis gepresenteerd: geef aandelen uit, koop het skûtsje en maak het samen tot een eigen schip!

Skûtsje Welvaart is eigendom van de aandeelhouders

De Welvaart is eigendom van een Vereniging van Eigenaren.
Op 1 april 2015 is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden en zijn de reglementen en statuten gedeponeerd.

Het bestuur bestaat uit:
Frank van Eck (voorzitter),
Catrinus Hiemstra (penningmeester),
Ger Walinga (secretaris).